آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق اول، خیابان ابوالحسن اصفهانی، حد فاصل کوچه 27 و 29 مجتمع پویا 3، طبقه زیرزمین

تلفن: 03132653660

فکس: 03132654432

ساعات مراجعه: شنبه تا چهارشنبه صبح ها 8:30 الی 17:30، پنجشنبه ها 8:30 الی 14 می باشد.