خط مشی پویافام

شرکت ساختمانی پویافام به عنوان انبوه‌ساز پروژه‌های ساختمانی با کاربری‌های مختلفی چون تجاری، اداری و مسکونی با هدف جلب رضایت مشتریان، سهامداران و کارکنان شرکت و افزایش مستمر کارایی و اثر بخشی سیستم مدیریت، تعهد خود را به اصول خط مشی کیفیت اعلام شده به این شرح بیان می‌دارد:

  1. ارتقای دانش فنی و مهندسی شرکت از طریق بکارگیری فن‌آوری‌های نوین و همچنین افزایش سطوح کارشناسی و آموزش‌های تخصصی مربوطه به پرسنل و کارکنان پویافام.
  2. ارزیابی توانایی‌ها، تخصص و مهارت های نیروی انسانی گزینش‌شده و تلاش برای ارتقای توان فردی و گروهی نیروها.
  3. آموزش پرسنل در سطوح مختلف به منظور ایجاد رشد در عرصه کار و سازندگی.
  4. تعهد به کاهش عوامل زیان آور و وقوع حوادث در محیط کار.
  5. استفاده از روش‌های علمی و استاندارد در مبحث مدیریت پروژه به منظور تحویل به موقع و با کیفیت حداکثری پروژه‌های در دست اقدام شرکت.
  6. بهره‌گیری از پتانسیل بخش¬ خصوصی برای سرمایه¬‌گذاری و مشارکت در پروژه ¬های مختلف پویافام.
  7. فراهم نمودن زیرساخت‌ مناسب برای انجام بهینه پروژه‌ها با در نظر گرفتن شرایط مختلف محیطی و قراردادی.
  8. کاهش هزینه ها و زمان اجرای پروژه ها با بکارگیری متد های استاندارد در زمینه های مرتبط.
  9. توسعه حضور شرکت در پروژه‌های مختلف با هدف شناخته شدن و گسترش فعالیت شرکت در منطقه.
  10. فراهم کردن رضایت خاطر کارفرمایان با رعایت تمامی مفاد عمومی و خصوصی قراردادها.

برای نیل به اهداف بیان شده، نظام مدیریت کیفیت شرکت پویافام ساختار سازمانی مناسب‌، برنامه‌ریزی مدون، زمان‌بندی و نظارت دقیق بر اجرای پروژه ها، تقسیم کار بر اساس شایستگی، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به کلیه کارکنان و برخورداری از مشارکت ایشان به عنوان مهمترین عوامل اجرای مجموعه، ایجاد و برقرار می‌نماید. استقرار و استمرار خط مشی شرکت پویا فام از تعهدات مدیریت ارشد آن بوده، همچنین مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران و مسئولان پویافام است.