پروژه ها

شرکت ساختمانی پویا فام  با استفاده از کادر مجرب و به پشتوانه بیش از دو دهه سابقه درخشان خود در امر ساختمان سازی و همچنین استفاده از تجهیزات به روز و پیشرفته، آمادگی هرگونه مشارکت معقول را در زمینه های مختلف برای ارائه خدمات مربوطه به هموطنان عزیز را اعلام میکند.

پروژه واحد همکف عبدالرزاق 1
همکف
عبدالرزاق
تماس بگیرید
پروژه واحد شمال غربی عبدالرزاق 1
شمال غربی
تماس بگیرید
پروژه واحد 90متری جابر انصاری
جابرانصاری
تماس بگیرید
پروژه واحد 130 متری ابوالحسن 5
ابوالحسن
تماس بگیرید
پروژه واحد 180 متری ابوالحسن 4
175
ابوالحسن
تماس بگیرید
پروژه واحد120متری ابوالحسن2
120
ابوالحسن
تماس بگیرید
پروژه واحد 75متری جابر انصاری
جابرانصاری
تماس بگیرید
پروژه واحد 130متری جابر انصاری
جابرانصاری
تماس بگیرید
پروژه آپادانا
تماس بگیرید
پروژه واحد 165متری جابر انصاری
165
جابرانصاری
تماس بگیرید
پروژه واحدهای جنوبی خرم 4
خرم
تماس بگیرید
پروژه واحدهای شمالی خرم 4
خرم
تماس بگیرید
پروژه واحد جنوب غربی عبدالرزاق 1
جنوب غربی
عبدالرزاق
تماس بگیرید
پروژه واحد شمال شرقی عبدالرزاق 1
10
شمال شرقی
تماس بگیرید
پروژه واحد 120 متری ابوالحسن 4
ابوالحسن
تماس بگیرید
نتایج 25 تا 48 از کل 58 نتیجه