درباره ما

 

شرکت ساختمانی پویافام

شرکت پویافام یک شرکت انبوه ساز در تمام زمینه های تجاری , اداری و مسکونی با سابقه دو دهه در مدلهای پیمانکاری و مشارکتی می باشد.این شرکت متشکل از واحد های مدیریت , کارشناسان اجرایی , حسابداری , طراحی , کارشناس امور اداری و کارپردازی می باشد که تمامی این واحد ها وظیفه ی خود را مرحله به مرحله طبق برنامه ریزی مدرن انجام می دهد.

مراحل مربوط به مجوز های ساخت شرکت پویا فام ابتدای پروژه با اشراف به تمامی قوانین شهرسازی را شروع کرده که این مساله در استفاده بهینه از از ساختمان مذکور نقش بسزایی دارد.

در مرحله ساخت نیز با انتخاب متریال مناسب , صرف هزینه معقول ,ارائه طرح های اجرایی و کاربردی با آخرین تکنولوژی ها و متد های روز با در نظر گرفتن مسائل فنی و اجرایی کیفیت ساخت و طراحی در تایید مطالب فوق الذکر با یک بازدید سطحی از پروژه های اجرا شده این شرکت در مناطق مختلف شهر اصفهان و قیاس با دیگر پروژه های منطقه مشخص میگردد.

این شرکت آمادگی هرگونه مشارکت معقول را در حیطه های مختلف دارد. در انتها شعار اصلی شرکت پویافام ساخت ابنیه ای کارآمد , متناسب با کاربری , طول عمر مناسب با حفظ ویژکی ها و آرامش و آسایش خریداران و کارفرمایان با ارائه خدمات پس از فروش متمایز می باشد.