شرکت ساختمانی
پویا فام


درباره شرکت پویافام

شرکت پویافام یک شرکت انبوه ساز در تمام زمینه های تجاری , اداری و مسکونی با سابقه دو دهه در مدلهای پیمانکاری و مشارکتی می باشد.این شرکت متشکل از واحد های مدیریت , کارشناسان اجرایی , حسابداری , طراحی , کارشناس امور اداری و کارپردازی می باشد که تمامی این واحد ها وظیفه ی خود را مرحله به مرحله طبق برنامه ریزی مدرن انجام می دهد. مراحل مربوط به مجوز های ساخت شرکت پویا فام ابتدای پروژه با اشراف به تمامی قوانین شهرسازی را شروع کرده که این مساله در استفاده بهینه از از ساختمان مذکور نقش بسزایی دارد. ادامه مطلب

برخی از پروژها

  • پروژه مسکونی ابوالحسن
  • پروژه اداری آتشگاه
  • پروژه عراق
  • تالار پذیرایی بعثت